Časté otázky

Distinctively re-engineer revolutionary meta-services and premium architectures. Intrinsically incubate intuitive opportunities.
FIND ALL ANSWERS

Otázky ktoré dostávame od Vás najčastejšie


 • Dajú sa u Vás uplatniť rekreačné poukazy?
 • Ako sa môžeme prihlásiť do školy v prírode či letného tábora?
 • Ako sa platí za školu v prírode či tábor? Dostanem potvrdenie o úhrade?
 • Kto zabezpečuje dozor v tábore?
 • Sú v tábore, ktorý som si vybral voľné miesta?
 • Aké vzdelanie má zdravotník (kto bude podávať deťom lieky)?
 • Majú deti s bezlepkovou diétou vlastný jedálniček?
 • Koľko treba nechať deťom vreckové? Môžu si deti odložiť peniaze u vedúcich v tábore?
 • Je na stredisku signál, prípadne kedy môžem deťom zavolať?
 • Ako prebieha prípadný rozchod na výlete?
 • Aké je vybavenie penziónu, resp. hotela, kde budú deti ubytované?
 • Kedy prídu pokyny k nástupu?
 • Koľko stravy dostávajú deti v zariadení?
Dajú sa u Vás uplatniť rekreačné poukazy?

Preplatenie letného tábora sa dá u nás zatiaľ uplatniť len formou preplatenia faktúry zamestnávateľovi. Po absolvovaní letného tábora Vám na vyžiadanie vystavíme potvrdenie o návšteve letného tábora a faktúru pre zamestnávateľa, ktorú odovzdáte v zamestnaní.

Ako sa môžeme prihlásiť do školy v prírode či letného tábora?

Naše školy v prírode a letné tábory môžete zakúpiť priamo v našom e-shope na stránke www.enjoyland.sk. V prípade letného tábora Vám po zaplatení sumy príde pred vyplnená zmluva na Váš email, ktorú je potrebné poslať podpísanú na adresu info@enjoyland.eu. V prípade školy v prírode po vyplnení objednávky Vás bude kontaktovať náš pracovník a vybaví s Vami všetko potrebné.

Ako sa platí za školu v prírode či tábor? Dostanem potvrdenie o úhrade?

Platba na letný tábor je možná priamo v našom e-shope formou kreditnej karty alebo prevodom na účet. Tábor je možné zaplatiť aj formou zálohy a doplatku, v tomto prípade kontaktujte pracovníka na info@enjoyland.eu. V prípade školy v prírode po zadaní objednávky cez náš e-shope Vás kontaktuje pracovník CK, ktorý s Vami vyrieši platbu za školu v prírode formou prevodu na účet. Po vyplnení prihlášky Vám e-mailom zašleme Zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné zmluvné podmienky.

Záloha za tábor je 30% z konečnej ceny a je splatná do 3 dní od objednania. Doplatok je splatný 30 dní pred začatím tábora.

Záloha za školu v prírode je 30% z konečnej ceny a je splatná do 14 dní od objednania. Doplatok je splatný 14 dní pred začiatkom školy v prírode.

Po zaplatení celkovej sumy letného tábora priamo v e-shope Vám príde na email faktúra o úhrade. Ak budete uhrádzať letný tábor formou zálohy a doplatku, Vašim dokladom o úhrade je výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou. Po pripísaní platby na náš účet Vám príde potvrdzujúci notifikačný e-mail.

Pokiaľ nie je platba pripísaná včas, posielame Vám výzvu na úhradu. Na požiadanie Vám vystavíme doklad o zaplatení a absolvovaní tábora pre Vášho zamestnávateľa, ak Vám tento prepláca náklady.

Kto zabezpečuje dozor v tábore?

Dozor v tábore ale škole v prírode zabezpečujú animátori – profesionáli, ktorí zároveň organizujú aj program pre deti. Sú to vždy plnoleté osoby, väčšinou študenti vysokých škôl s pedagogickým zameraním. Každý animátor musí prejsť prísnym výberom, systémom nášho vzdelávania v Enjoyland Academy a musí doložiť, že nebol trestaný.

Sú v tábore, ktorý som si vybral voľné miesta?

Kapacity na našej webovej stránke denne aktualizujeme. Pokiaľ nie je pri tábore alebo škole v prírode uvedené “vypredané” alebo “rezervované, pokladajte kapacitu za dostupnú.

Aké vzdelanie má zdravotník (kto bude podávať deťom lieky)?

Všetky lieky by mali byť pri nástupe na pobyt odovzdané zdravotníkovi spolu s prehlásením zákonného zástupcu a zdravotnou kartičkou dieťaťa (odporúčame prefotenú). Lieky podáva výhradne zdravotník, ktorý je zodpovedný za správne dávkovanie a dodržiavanie pokynov spojených s užívaním liekov.

Odborná príprava zdravotníka zodpovedá v plnej miere požiadavkám Nariadenia Vlády SR č.526/2007 Z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie.

Majú deti s bezlepkovou diétou vlastný jedálniček?

Na zariadeniach sa nenachádzajú zásoby jedla určeného pre celiatikov, preto odporúčame priniesť si potraviny, ktoré dieťa môže jesť. Personál kuchyne bez problémov tieto potraviny uskladní a počas pobytu bude pripravovať jedlo prijateľné pre celiatika.

Koľko treba nechať deťom vreckové? Môžu si deti odložiť peniaze u vedúcich v tábore?

Výška vreckového je plne v kompetencii rodičov, je však zbytočné dávať deťom prehnanú sumu. Do úvahy treba vziať obsah tábora a prípadné výlety, počas ktorých môžu deti peniažky minúť (napr. na milý darček, na malinovku…). Samozrejme odporúčame, aby dieťa odovzdalo peniaze svojmu vedúcemu, ktorý ich uschová a vydá na jeho požiadanie.

Je na stredisku signál, prípadne kedy môžem deťom zavolať?

Všetky potrebné informácie ohľadom telefónneho operátora a časov vhodných na telefonovanie budú rodičom oznámené v informáciách pre rodičov najneskôr 7-10 dní pred nástupom na turnus.

Ako prebieha prípadný rozchod na výlete?

Rozchod riešime výhradne v krátkych časových úsekoch, aby mali deti čas kúpiť si niečo, čo chcú a zároveň aby sa zbytočne nenudili. Deti tento krátky rozchod absolvujú vždy v skupinách. Najmenšie deti majú aj počas rozchodu dozor.

Aké je vybavenie penziónu, resp. hotela, kde budú deti ubytované?

Všetko o ubytovaní si môžete pozrieť na internetovej stránke našej CK www.enjoyland.sk alebo na webovej stránke konkrétneho strediska. Spolupracujeme s najlepšími zariadeniami – spoločnosťou Rekreačné strediska Slovakia.

Kedy prídu pokyny k nástupu?

Pokyny k nástupu posielame elektronicky najneskôr 7-10 dní pred začiatkom letného  tábora. V prípade škôl v prírode prídu informácie 1 týždeň pred nástupom.

Koľko stravy dostávajú deti v zariadení?

Stravy je dostatok. Deti dostávajú stravu primeranú svojmu veku a produktovo vyváženú. Porcie, ktoré sú pre deti pripravené, zodpovedajú štátnej norme. Ak nie je dieťa dostatočne sýte, nie je problém aby dostalo aj druhú porciu.


HAVE ANY DOUBTS

Potrebujete pomoc?

Credibly innovate granular internal or „organic„ sources whereas high standards in web-readiness. Energistically scale future-proof core.

PONUKA TÁBOROV 2021

Enjoyland Tím